Jaký důchod

V našich zemích jsou čtyři druhy důchodů, starobní, invalidní, vdovské a sirotčí, je tedy nasnadě, že státní správa potřebuje na jejich pravidelné vyplácení obrovské sumy peněz, jelikož důchodců všeho druhu neustále přibývá, tak jako přibývá i věk starobních důchodců. Důchodová kalkulačka je stanoveno zákonem, který platí pro všechny, ale není nutné odcházet z aktivní práce do důchodu, v takovém případě, čím déle pracujete, tím vyšší důchod vám bude přiznán.

Chceme vůbec na odpočinek

Neustálé zvyšování odchodu do starobního důchodu by mělo zabránit vyplácení množství financí a zároveň se tyto vyplácené částky snižují, což je zajisté lepší, než kdyby se vyplácení zastavilo úplně. Ztrátám pak můžou důchodci zabránit tím, že si sjednávají daleko před odchodem do důchodů penzijní a jiné pojištění.